Лечебни дейности

Лечебните дейности включват: електролечение, кинезитераия и масаж.

Електролечението е терапия чрез електрически импулси с различна честота чрез медицинска апаратура с лечебно-профилактична цел.

Електролечението предизвиква разширяване на кръвоносните съдове и хиперемия в тъканите. Подобрява кръвообращението и лимфообращението, а също така и обменните процеси, което води до разнасяне на възпалителните процеси, отстраняване спазъма на напречно набраздената и гладката мускулатура и намаляване или изчезване на болката. Стимулира мускулите и регенеративните процеси.

Чрез електролечението се постига противовъзпалително, разнасящо, аналгезиращо и антиспастично действие.

Кинезитерапията е лечение чрез движение, т.е изпозване на различните форми на двигателна активност и двигателни възможности на болния за функционално възстановяване.

Кинезитерапията обединява всички форми на движението като лечебен фактор: гимнастически упражнения, общоукрепваща гимнастика, аналитична гимнастика, дихателна гимнастика, изправителна и коригираща гимнастика, упражнения за равновесие и координация, суспенсионна и пулитерапия, обучение в ходене с и без помощно средство, обучение в дейности от ежедневния живот, проприоцептивно невро-мускулно улесняване, метод на Бобат, метод на Войта и др.

Чрез кинезитерапията се изграждат нови динамични стереотипи и се разрушават старите патологични стереотипи, подобрява се трофиката и функцията на даден мускул, премахва се мускулния спазъм, което подпомага преодолявнето на ставната контрактура, въздейства се рефлекторно върху болката. Наред с функционалното възстановяване кинезитерапията води и до структурно (морфологично) възстановяване. Тя има мощно психо-терапевтично  и тонизиращо влияние.

Лечебният масаж е нанасяне на механични дразнения върху тялото чрез специални похвати, изпълнени от ръката на масажист с профилактична или лечебна цел.

Чрез масажа се получава дозирано дразнене върху рецепторния апарат на кожата, подкожието и мускулите, което води до подобряване на хемодинамиката, трофиката и обезболяване.

В зависимост от техниката  и силата на масажа може да се въздейства върху мускулатурата релаксиращо или стимулиращо, да се повлияят ставните контрактури.

Лечебният масаж има психо-терапевтично и тонизиращо въздействие.