– Електротерапия с нискочестотни токове: Галваничен ток, Електрофореза, Диадинамичен ток, Нискочестотни импулсни токове, ТЕНС. – Електротерапия със средночестотни токове: Синусоидално модулирани токове, Интерферентен ток. – Електотерапия с високочестотни токове: Д‘Арсонвал. – Лазертерапия.Терапия с Ултразвук с противовъзпалителни и обезболяващи медикаменти. – Вакуум. – Магнитотерапия. Deep oscillation (дълбоки осцилации) Процедурите се извършват със съвременна физиотерапевтична апаратура, отговаряща на съвременните стандарти за ефективност и безопасност.