Екип

Д-р Анелия Петкова – специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Образование:
– 1993 г. Медицински университет – Варна – Медицина.
– 2000 г. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе – Кинезитерапия.
– 2008 г. Медицински университет – София – специалност по Физикална и рехабилитационна медицина.
– 2015 г. Медицински университет – София – Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Курсове и квалификации:
– Лазертерапия,
– Мануална терапия,
– Екстензионна терапия,
– Постизометрочна релаксация,
– Миофасциален синдром,
– Неврокинезиологична диагностика и кинезитерапия по Войта,
– Кинезитерапия при ДЦП,
– Вертеброгенни заболявания на нервната система,
– Актуални проблеми в диагностиката и терапията на детските неврологични заболявания,
– Съвременна диагностика, профилактика и терапия на невромускулните заболявания,
– Патокинезиология и патобиомеханика с кинезитерапия при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат,
– Диагнстични и терапевтични алтернативи на дисковата болест,
– Ексцитометрична електродиагностика.