I. Медицински услуги:
1. Първичен преглед – възрастни 30 лв
2. Първичен преглед – деца 40 лв
3. Вторичен преглед – възрастни 15 лв
4. Вторичен преглед – деца 20 лв
II. Физиотерапия:
1. Електролечение с нискочестотен ток /електрофореза, диадинамик, TENS/ 

1 поле – 7 лв

2 полета – 12 лв 

2. Лечение със средночестотен ток  /ИТ, СМТ/

1 поле – 7 лв

2 полета – 12 лв 

3. Електростимулации

1 поле – 10 лв.

2 полета – 18 лв 

4. Електрофореза  

1 поле – 7 лв

2 полета – 12 лв

5. Криоелектрофореза

1 поле – 10 лв

2 полета – 18 лв

6. Лечение с нискочестотно магнитно поле

1 поле – 7 лв

2 полета – 12 лв

7. Лечение с лазер

 

1 поле –15 лв

2 полета – 27 лв

8. Лечение с ултразвук

 

1 поле – 10 лв

2 полета – 18 лв

9. Светлолечение – Солукс  7 лв
10. Лечение с Д‘Арсонвал  10 лв
11. Вакуум масаж  5 лв
12. Термотерапия – термогел

1 поле – 5 лв

2 полета – 9 лв

13. Лечение с дълбоки осцилации 1 поле – 25 лв

14. Резонансна магнитофореза:

– с Guna колаген за стави и гръбначен стълб

– с Beauty колаген

 

1 поле – 25 лв

2 полета – 35 лв

III. Кинезитерапия:

1. Лечебна гимнастика:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути

  

15 лв

20 лв

30 лв

2. Постизометрична релаксация /ПИР/ 10 лв
3. Измервания / ъглометрия, сантиметрия/ 10 лв
4. Мануално мускуло тестуване 10 лв
5. Обучение в ходене и ползване на помощно средство 10 лв
6. Обучение в дейности от ежедневието 10 лв
7. Изготвяне на индивидуален комплекс упражнения 10 лв
8. Специализирани кинезитерапевтични методики 20 лв
9. Суспенсионна терапия, пулитерапия в клетка на Роше 10 лв
10. Криомасаж

1 поле – 5 лв.

2 полета – 9 лв.

IV. Масажи:
1. Масажна яка /15 мин./ 15 лв
2. Масаж – гръб /30 мин./ 30 лв
3. Масаж – гръб плюс специализирани кинезитерапевтични техники /мобилизация/тракция/ПИР/ 40 лв
4. Масаж – едно поле 15 лв
5. Масаж на лице 15 лв
6. Масаж на цяло тяло 60 лв
V. Пакет – 7 процедури:
1. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Магнитолечение + Ултразвук 150 лв
2. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Вакуум масаж + Ултразвук 138 лв
3. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Магнитолечение + Солукс 132 лв
4.  Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Ултразвук +Солукс 151 лв

5. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Магнитолечение + Лечебна гимнастика:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути 

 

193 лв

228 лв

298 лв

6.  Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Ултразвук + Лечебна гимнастика:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути 

 

212 лв

247 лв

317 лв

7.  Лечебна гимнастика + Суспенсионна терапия + Криотерапия:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути 

 

200 лв

235 лв

305 лв

8. Елекростимулации: 

1 поле– 63 лв

2 полета  – 114 лв

9. Лечение с ултразвук:

1 поле – 63 лв

2 полета– 114 лв

10. Лечение с лазер 

1 поле – 95 лв

2 полета – 170 лв

11. Суспенсионна терапия, пулитерапия в клетка на Роше  63 лв
VI. Пакет – 10 процедури:

1. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Магнитолечение + Ултразвук 

200 лв

2. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Вакуум масаж + Ултразвук

187 лв

3. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Магнитолечение + Солукс

179 лв

4.  Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Ултразвук + Солукс

204 лв

5. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Магнитолечение + Лечебна гимнастика:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути

 

 269 лв

319 лв

419 лв

6. Електролечение /НЧТ, СЧТ/ + Ултразвук+ Лечебна гимнастика:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути

 

295 лв

345 лв

445 лв

7.  Лечебна гимнастика + Суспенсионна терапия + Криотерапия:

– 20 минути

– 30 минути

– 60 минути

 

278 лв

328 лв

428 лв

8. Елекростимулации:

1 поле– 85лв

2 полета – 153лв

9. Лечение с ултразвук:

 1 поле– 85лв

2 полета – 153лв

10. Лечение с лазер:

1 поле– 128 лв

2 полета – 250 лв

11. Суспенсионна терапия, пулитерапия в клетка на Роше 85 лв

Обадете ни се за повече информация и запишете час